Image Name

Embustiem la seva publicitat porta a porta, garantint l’entrega més eficient de la seva promoció.

Les nostres accions publicitàries són complementades amb difusió a través del nostre diari electrònic www.esplugues.com, i les seves xarxes socials a Facebook i Twitter amb més de 2.500 seguidors d’Esplugues.

Observacions:

1. No lliurem a comunitats que expressin que no volen rebre correu comercial.
2. Salvant una instrucció expressa, no depositem publicitat a les cistelles de propaganda.
3. No llencem publicitat per sota de la porta de la comunitat.
4. Per a responsabilitat amb el medi ambient us recomanem l’ús de paper reciclat.
5. Els informem que La Mallola, Miranda, Ciutat Diagonal i Finestrelles són barris de difícil bustiada, sent l’impacte menor que en altres barris.
6. Els pressupostos són vàlids durant 30 dies després de rebre la cotització.
7. El repartiment siniciarà durant els 7 dies posteriors dhaver acceptat el pressupost.