Image Name

El registre de marca és un moment important quan iniciem un negoci o una empresa.

Registrar Marca Esplugues us ajudem durant tot el procés fins que vostè o la seva empresa obtingui la concessió definitiva de la seva marca registrada per 10 anys.

Què és una marca?

Una marca, en anglès Brand , és un símbol identificador distintiu que es relaciona amb un producte o un servei que oferim al mercat.

Quan dura una marca o nom comercial?

Una marca té una vigència de 10 anys prorrogables indefinidament i renova el pagament de les taxes. Hem de tenir en compte que el procés de concessió de la marca pot trigar uns quants mesos fins que el nostre registre entra en rigor.

Com comprovar si una marca o nom comercial està registrat està registrat?

Abans de procedir a la sol·licitud de qualsevol registre de marca hem de comprovar que aquesta no estigui ja registrada, i molt menys a la mateixa classe (categoria) que ens interessa, ja que ens seria revocada automàticament.

Podem comprovar si una marca està registrada consultant el web de l’ Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). Allí entrem a la secció Localitzador de Marques , i podem optar per consultar marques nacionals i internacionals segons la seva denominació ( Marcathlon ), o els seus elements figuratius ( Classificació de Viena ).

En aquestes seccions podem fer la consulta a la base de dades de l’OEPM i comprovar la disponibilitat del nom que volem registrar. Podem consultar si la marca està registrada a Espanya, a països europeus, oa nivell internacional per una altra empresa o persona.

Quins avantatges tenim registrant una marca?

Principals avantatges de registrar la nostra marca

  • Tenir dret exclusiu de lús de la marca a les classes registrades.
  • Estar protegits jurídicament davant de còpies i falsificacions.
  • Poder llicenciar o franquiciar-ne l’ús a tercers.
  • Tenir la seguretat que no envaïm els drets de tercers.
  • Elevar el valor de la nostra empresa, per la valorització de la marca.

Més avantatges

  • Poder obtenir indemnitzacions per l´ús indegut de la nostra marca.
  • Poder presentar oposició a la concessió de noves marques semblants.
  • Poder presentar oposició a marques

Com es registra una marca?

El registre d‟una marca es realitza en quatre fases clares i diferenciades.

Triar el nom, la classe i el logotip

Hem de fer un treball de selecció entre els possibles noms, que siguin candidats a ser registrats com la marca que es desitgem posseir. Quan tenim una curta llista de noms, podem passar a comprovar si estan disponibles per al vostre registre.

Hem de triar en quina classe ( categoria ) desitgem realitzar la sol·licitud de registre davant l’OEPM. Per exemple i per simplificar, una classe és ‘Calçat’, una altra classe és ‘Restauració’. Aquestes categories s’ordenen mitjançant la Classificació de NIZA, a la qual estan acollits 45 països del món.

Hi ha la possibilitat de registrar una marca mixta, que és aquella que presenta la seva sol·licitud davant l’OEPM amb el nom i el logotip associats. Això s’efectua en el mateix tràmit i estalvia costos, pels quals recomanem preparar nom i logotip de forma simultània.

Comproveu que estigui disponible per al vostre registre

Quan sabem quin nom registrarem com a marca, n’hem de comprovar la disponibilitat. Hem de registrar marques que no coincideixin en nom i categoria amb cap altra. Si això passés la nostra sol · licitud de registre seria automàticament revocada.

Cal fer una investigació prèvia de quines marques amb un nom o classe similar podrien oposar-se que ens poguessin concedir el registre. Per exemple, si hi ha una marca anomenada «El bon menjar» a la classe ‘Restauració’, podria presentar legítimament oposició a la nostra marca «El millor menjar», més si coincidís a la mateixa categoria ‘Restauració’.

La nostra agència realitza sempre un estudi preliminar per comprovar les possibilitats que se’ns concedeixi la marca. Cal dir que les oposicions a la concessió de marca les ha d’iniciar la marca registrada anteriorment, i en molts casos no s’hi oposita.

Sol·licitar el registre davant de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques

Quan ja tenim tot el necessari, és el moment de sol·licitar la marca davant l’OEPM ( Espanya ), o l’EUIPO ( Europa ). Realitzem la sol·licitud i la nostra marca, o marca mixta, queda a disposició pública. És a dir, s’obre un període en què els propietaris de marques semblants, registrades anteriorment a la nostra, poden presentar un al·legat d’oposició per raons de similitud o possibles casos de confusió.

Si hem fet les coses bé, aquest procés ho hauríem de superar sense gaires problemes, encara que la decisió final queda en mans d’un arbitratge de la mateixa Oficina de Patents i Marques Espanyola (OEPM).

En pocs mesos obtindrem la resposta, és per això que recomanem iniciar aquest procediment amb suficient antelació mentre gestem altres parts operatives de la nostra empresa o negoci.

Vigilar la competència

Un cop tenim la nostra marca hem obtingut tots els avantatges que anteriorment hem esmentat.

Com es registra una marca o nom comercial?

La sol·licitud de registre d’un nom comercial es pot presentar davant de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

Un altre canal vàlid són les Oficines de Correus, amb sobre obert, mitjançant correu certificat i obtenint l’acusament de rebut.

Els ciutadans de Ceuta i Melilla i els no residents al territori espanyol poden presentar la sol·licitud davant de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques.

El registre de la sol·licitud per a un nom comercial també es pot presentar en format digital emplenant el corresponent formulari electrònic. Per accedir a aquest tràmit se’ns requereix tenir el nostre propi certificat digital o DNI electrònic. Aquest mètode comporta un descompte a les taxes associades al registre de la sol·licitud del 15%.

A quins països s’ha de registrar la nostra marca?

Les marques es poden registrar a l’àmbit del territori espanyol, un altre país, a nivell europeu o internacional. El més comú és sol·licitar el registre a l’àmbit del territori sobre el qual realitzarem la nostra activitat comercial o mercantil.

Cal tenir en compte que si en els nostres plans d’expansió desitgem operar en altres països en un futur proper, ens hauríem de plantejar seriosament sol·licitar el registre a cadascun d’ells, o per exemple a nivell europeu. És un inconvenient seriós que la nostra competència se’ns pogués avançar.

Com aconseguir una marca dèxit?

Una marca potser és un dels elements més importants d’un producte o servei. Anomenant una marca estarem evocant en els clients percepcions que inconscientment associessin amb les característiques amb què valoritzem la nostra feina.

Les sis claus per crear una bona marca

Assumir el procés de crear una marca és una gran responsabilitat, tant per arribar a bon port i aconseguir una bona distinció davant dels nostres competidors, com per la inversió en la implantació que ve a continuació.

Seguir aquests consells ens ajudarà a afinar la nostra ment per aconseguir tots els aspectes que una bona marca requereix.

Que sigui fàcil de nomenar

Si volem que en parlin, ha de ser fàcil de pronunciar en qualsevol conversa.

Que sigui fàcil de llegir i escriure

Si volem que la gent la busqui la nostra marca al cercador, ha de poder escriure-la sense dificultat al camp de cerca.

Que sigui única al nostre sector

Si volem diferenciar els nostres productes o serveis és imprescindible que la nostra marca no es confongui amb res de semblant.

Deu es concisa i cridanera

Un nom llarg és més difícil de recordar, escriure i probablement acabi amb un diminutiu que controlem en boca dels nostres clients.

Ha de ser fàcilment identificable

El seu nom, logotip o grafisme ha de ser fàcilment identificable a simple vista. Hem de posar especial atenció que es reconegui quan la fem servir en petit format, com en targetes de visita.

Heu d’evocar una sensació

Una marca ha de transmetre informació sensorial al client. Per posar un exemple, el disseny de la nostra marca ens pot associar a valors responsables amb el medi ambient, a l’oferta d’aventures increïbles, oa la tranquil·litat d’estar en mans de professionals competents.

Registrar una o diverses marques?

Si el nostre àmbit comercial està enfocat a un sector molt concret, com per exemple els productes cosmètics, tan sols necessitarem registrar la nostra marca en una classe ( categoria ) . No hi ha més complicació.

En canvi si el nostre camp d’actuació empresarial és ‘Bellesa’ ens trobem en una situació més complexa atès que necessitarem protegir la nostra marca a les classes que continguin els àmbits de ‘productes de cosmètica’, ‘productes d’higiene’, ‘aparells de bronzejat’ . En aquest exemple seria una marca registrada en tres categories ( classes ) diferents.

Casos d’èxit

Us facilitem les següents imatges a títol il·lustratiu, per il·lustrar les explicacions anteriors.

Tres exemples de marques que s’utilitzen logotips sense fer servir el seu nom

Tres marques d’èxit que utilitzen el nom de marca

Tres marques en què s’utilitzen diminutius per referir-s’hi