Image Name

Què és un nom comercial?

Un nom comercial és un nom identificador únic que se’ns concedeix per distingir i diferenciar la nostra empresa davant d’altres empreses de la competència.

Hem de deixar clar que el nom comercial és independent del nom real de l’empresa. El nom comercial el destinarem a donar-nos a conèixer al mercat mitjançant campanyes publicitàries i altres accions, mentre que el nom real de l’empresa (inscrit al registre mercantil) l’hem de fer servir quan emetem factures i signem contractes.

Posem un exemple; una empresa que es digui ‘Zapatillas y Calzado Conrado SL’ pot registrar el nom comercial ‘Conrado’.

Com podem crear un nom comercial?

Podem emprar per a l’elecció del nostre nom comercial:

  • El nom del negoci o empresa
  • Denominacions de fantasia, o inventades.
  • Denominacions relacionades amb lactivitat empresarial.
  • Logotips o grafismes creatius.
  • Imatges, formes i il·lustracions.
  • Qualsevol combinació dels punts anteriors.

Quan dura un nom comercial?

El registre d’un nom comercial dura deu anys a partir de la data de sol·licitud. Cal no confondre’s amb la data de la concessió. A més haurem de tenir en compte que la concessió, des del moment que els sol·licitem es pot demorar entre 8 i 15 mesos.

Un cop tinguem concedit el nostre nom comercial, el podem renovar indefinidament en nous terminis de deu anys, només pagant les taxes de renovació.

Peculiaritats del nom comercial

En el règim i els tràmits per a la protecció dels noms comercials trobem alguns condicionants que és important conèixer abans de planificar la nostra estratègia corporativa.

  • Una empresa només pot tenir un nom comercial.
  • Un nom comercial no es pot cedir ni atorgar llicències. Només es pot transmetre amb el total de l’empresa.
  • Si inclou algun grafisme, color o tipologia especial ens exigiran presentar-ne una reproducció fidel.

Establiments aplicant el seu nom comercial a la façana